Termeni și condiții

1. DEFINITII SI TERMENI

Fundatia eMAG pentru educatie este constituita conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu toate modificarile ulterioare la initiativa fondatorului unic DANTE INTERNATIONAL S.A., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/372/23.01.2002, cod unic de inregistrare fiscala RO14399840

Donator – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau persoana juridica care ofera sustinere financiara fundatiei eMAG.

Site – pagina gazduita la adresa web www.hailaolimpiada.ro si subdomeniile acestuia.

Program – servicii educationale prezentate pe Site.

Continut – reprezinta:

  • toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • continutul oricarui e-mail prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al fundatiei
  • informatii legate de Serviciile implementate intr-o anumita perioada;

Document – prezentele Termene si Conditii.

Comunicari – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ati accesat, informatii cu privire la oferte sau promotii, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

2.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Fundatiei eMAG, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

2.2. Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Fundatia eMAG, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Fundatiei eMAG asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Fundatiei eMAG.

2.3. Orice Continut la care Utilizatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Fundatia eMAG si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Fundatiei eMAG cu referire la acel Continut.

2.4. Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

2.5. In cazul in care Fundatia eMAG confera Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, iar Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Fundatiei eMAG pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

2.6. Niciun Continut transmis catre Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Fundatiei eMAG si/sau al angajatului/prepusului Fundatiei eMAG care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

2.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

3. DONATIE

3.1. Donatorul poate efectua donatii pe Site, prin adaugarea sumei dorite in formularul de donatie, urmand a finaliza donatia efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres.

3.2. Prin finalizarea donatiei, donatorul confirma ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de donatie, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii donatiei.

3.3. Prin finalizarea donatiei, donatorul consimte ca Fundatie eMAG poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Fundatia eMAG, in orice situatie in care este necesara contactarea donatorului.

4. CONFIDENTIALITATE

4.1. Fundatia eMAG va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

4.2. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Fundatiei eMAG acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Fundatia eMAG sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Fundatia eMAG nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Te rog sa parcurgi Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

6. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

6.1. Vezi Politica de utilizare Cookie-uri, care face parte din prezentul Document.

7. FORTA MAJORA

7.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

7.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

8. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

8.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Fundatia eMAG si Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.